Konfidencialitātes un cookie politika

Konfidencialitātes un cookie politika

Knauf Insulation ir ļoti svarīga jūsu privātuma aizsardzība un jūsu personas datu drošība. Mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem un normām.

Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - "RODO") stāšanos spēkā 2018. gada 25. maijā, KNAUF INSULATION, spol. s ro , ar juridisko adresi Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, ID: 27242293 (turpmāk tekstā - "Knauf Insulation CZ"), pildot savu informācijas sniegšanas pienākumu, informē, ka jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar:

- vārds, uzvārds,
- kontakttālrunis,
- e-pasta adrese, -
ieņemamais amats.

Kas ir jūsu personas datu pārzinis?

Jūsu personas datu pārzinis ir Knauf Insulation CZ. ar juridisko adresi Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, ID: 27242293. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar personu, kas atbild par personas datu apstrādi, ar kuru var sazināties pa e-pastu: [email protected].

Kam mēs izmantojam jūsu datus?

Jūsu personas dati tiks apstrādāti:

a. lai izpildītu līgumu vai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; /piedāvātu vai apkopotu sadarbības piedāvājumus, apspriestu komerciālos nosacījumus, noslēgtu līgumu/ saskaņā ar RODO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

b. lai Sabiedrība līguma izpildes laikā nosūtītu jums mārketinga saturu - šajā gadījumā jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), saskaņā ar kuru Sabiedrības leģitīmās intereses ir nosūtīt jums mārketinga saturu laikā, kad pakalpojumi jums tiek sniegti elektroniski pa pastu un papildus tādā veidā, kam esat piekritis (RODO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

c. lai izpildītu Sabiedrības juridiskos pienākumus saskaņā ar vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp nodokļu un grāmatvedības tiesību aktiem - personas datu apstrādes juridiskais pamats ir RODO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts,

d. analītiskiem un statistikas nolūkiem - personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), Sabiedrības leģitīmās intereses ir analizēt savas saimnieciskās darbības rezultātus,

e. lai īstenotu Sabiedrības leģitīmās intereses, kas saistītas ar iespējamu prasību izvirzīšanu vai izvirzīšanu vai aizsardzību pret prasībām - personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības leģitīmās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Jūsu personas datu saņēmēji

Jūsu personas datu saņēmēji var būt:

a. IT sistēmas un pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz pakalpojumus Sabiedrībai, ciktāl tas nepieciešams, lai Sabiedrība varētu sniegt jums pakalpojumus,

b. struktūrām, kas Sabiedrībai sniedz grāmatvedības, pakalpojumu izpētes, parādu atgūšanas, juridiskos, analītiskos un mārketinga pakalpojumus,

c. pasta operatori un kurjeri,

d. elektronisko maksājumu sistēmu operatori un bankas maksājumu apstrādei,

e. pilnvarotās iestādes.

Jūsu personas datu apstrādes periods

Jūsu personas dati tiks apstrādāti: (I) attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti pārdošanas līgumu noslēgšanas un izpildes nolūkā, - uz laiku, kas nepieciešams, lai izpildītu visas saistības, kas izriet no pārdošanas līgumiem, (II) attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai sniegtu jums elektroniskos pakalpojumus, - uz laiku, kamēr tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi, (III) attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai Sabiedrība jums adresētu mārketinga saturu par Sabiedrības produktiem un pakalpojumiem, un līguma izpildes gaitā, - līdz brīdim, kad jūs iebilstat pret savu personas datu apstrādi šajā sakarā, (IV) gadījumā, kas minēts 1. punktā. d) - uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi (V) gadījumā, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā - uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi (V) gadījumā, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā - uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi (V) gadījumā, kas minēts 3. punkta d) apakšpunktā - uz laiku, kamēr jums tiek sniegti elektroniskie pakalpojumi. 3. punkta e) apakšpunktā - līdz prasību noilguma termiņa beigām. Pēc šī perioda personas dati tiks apstrādāti tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik to paredz tiesību akti, tostarp grāmatvedības noteikumi.

Sīkfaili

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Mēs izmantojam sīkfailus, kas ir nepieciešami, lai sazinātos internetā vai sniegtu pieprasīto pakalpojumu (tā sauktie funkcionālie sīkfaili). Sīkdatnes cita starpā tiek izmantotas, lai personalizētu reklāmas.

Ja izvēlaties valodu, kurā vēlaties skatīt tīmekļa vietni (piemēram, poļu vai angļu), mēs ievietojam sīkfailu, lai tīmekļa vietne tiktu rādīta izvēlētajā valodā. Šis sīkfails tiek saglabāts jūsu datorā uz 1 gadu, lai nākamreiz, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni, jums nebūtu vēlreiz jāizvēlas valoda.

Mēs ievietojam arī funkcionālos sīkfailus vietnes un lietotāju drošībai. Tās ir sesijas sīkfaili, kas nozīmē, ka tie ir īslaicīgi un tiks dzēsti no jūsu datora, kad aizvērsiet pārlūkprogrammu, t.i., kad apmeklēsiet mūsu vietni.

Mārketinga metodes, tostarp Google Ads un Google Analytics

Mūsu vietnē tiek izmantoti Google reklāmu pakalpojumi. Google Ads ir Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija ("Google") tiešsaistes reklāmas programma. Mēs izmantojam Google Ads pakalpojuma remārketinga funkciju un reklāmu personalizāciju. Izmantojot remārketinga funkciju, mēs varam jums piedāvāt reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm citās Google Ads tīkla vietnēs. Šim nolūkam tiek analizēta jūsu sērfošanas paradumi mūsu vietnē, piemēram, kāds saturs ir skatīts. Tas ļauj mums rādīt jums personalizētu reklāmu pašā Google un citās vietnēs pat pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu vietni. Šim nolūkam Google saglabā sīkfailu jūsu pārlūkprogrammā, kad apmeklējat Google pakalpojumus vai Google reklāmas tīkla vietnes. Šis sīkfails tiek izmantots, lai izsekotu jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu. Sīkfails tiek izmantots, lai unikāli identificētu jūsu pārlūkprogrammu, nevis lai identificētu jūs. Šo turpmāko jūsu datu apstrādi, kā arī jūsu datu apstrādi pēc tam, kad esam tos pārsūtījuši Google, veic Google kā vienīgais datu pārzinis. Ciktāl Google Ireland Limited apstrādā jūsu datus kā vienīgais datu pārzinis, ir iespējams, ka Google Ireland Limited pārsūtīs jūsu datus uz ASV. Eiropas Kopienu Tiesa attiecībā uz ASV ir paziņojusi, ka tā ir valsts ar nepietiekamu datu aizsardzības līmeni. Šajā kontekstā pastāv īpašs risks, ka ASV iestādes/iestādes apstrādās jūsu datus kontroles un uzraudzības nolūkos, un jūs nevarēsiet izmantot atbilstošus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Vairāk informācijas par Google atkārtoto mārketingu un Google konfidencialitātes politiku var atrast Google konfidencialitātes politikā.Šeit varat arī izmantot savas subjektīvās tiesības (piemēram, tiesības uz dzēšanu) saistībā ar datiem, ko apstrādā Google kā datu pārzinis.

Turklāt mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa statistikas analīzes pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc. Tādējādi mūsu tīmekļa vietne tiek analizēta, lai, piemēram, uzskaitītu lietotāju skaitu, kas apmeklē tīmekļa vietni, un noskaidrotu, kuras tīmekļa vietnes apakšlapas tiek visbiežāk apmeklētas. Tas ļauj mums uzlabot mūsu tīmekļa vietni un pakalpojumus. Google Analytics izmanto sīkfailus, lai veiktu savus analītiskos procesus. Šīs sīkdatnes (pašlaik) tiek saglabātas līdz 2 gadiem pēc sesijas beigām. Šādā veidā saglabātie dati ietver, bet neaprobežojas ar IP adresi, apmeklēto lapu skaitu, apmeklējuma laiku un ilgumu, jūsu atrašanās vietu, apmeklējuma avotu, izmantotās aparatūras un programmatūras veidu, apmeklētāju mijiedarbību un meklēšanas vēsturi. Iegūtie dati tiks nosūtīti Google, un Google tos uzglabās serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Lai uzzinātu vairāk par Google Analytics, varat noklikšķināt uz šādas saites: https://marketingplatform.google.com/about/.

Mūsu vietnē ir iespējams arī kopīgot noteiktas lapas un rakstus, izmantojot dažādus sociālos medijus un lietojumprogrammas. Tas tiek darīts, izmantojot AddThis rīku, kas šim nolūkam izmanto sīkfailus. Šādas sīkdatnes (pašlaik) tiek saglabātas ne ilgāk kā 2 gadus.

Mums nav kontroles pār to, kā datus izmanto Google, AddThis un/vai citas ārējās puses.

Pirmo reizi apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, jums tiks lūgta atļauja ievietot nefunkcionālas sīkdatnes (piemēram, Google Analytics, AddThis - tās tiek saglabātas ne ilgāk kā 2 gadus, un valodas atlasei - šis fails tiek saglabāts 1 gadu). Ja piekrišanu nedosiet, jūs joprojām varēsiet apmeklēt mūsu tīmekļa vietni, un šādā gadījumā jūsu datorā tiks saglabātas funkcionālās sīkdatnes. Ja izvēlaties valodu vai izvēlaties kopīgot rakstus / lapas, jūsu datorā tiks saglabātas arī attiecīgās un papildu sīkdatnes. Mēs izmantosim reģistrācijas sīkfailu neatkarīgi no jūsu lēmuma atļaut nefunkcionālo sīkfailu izvietošanu. Šī datne tiek saglabāta 1 gadu. Mēs saglabājam arī jūsu IP adresi, kā arī datumu un laiku, kad esat devis savu piekrišanu. Jūs jebkurā laikā varat dzēst vai pieņemt sīkfailus un mainīt atļaujas iestatījumus. Ja atteiksieties pieņemt nefunkcionālās sīkdatnes un izdzēsīsiet sīkdatni, kas reģistrē šo izvēli, nākamajā mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē jums atkal tiks lūgta piekrišana.

Tīmekļa vietnes lietotāji jebkurā laikā var mainīt sīkfailu iestatījumus. Sīkāka informācija par sīkfailu apstrādes iespējām un metodēm ir pieejama jūsu programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.

Rediģēšanas iespēju piemēri populārākajās pārlūkprogrammās:

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

- Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Pakalpojuma lietotāja gala iekārtā ievietotās sīkdatnes var izmantot arī subjekti, kas sadarbojas ar Pakalpojuma operatoru, jo īpaši uzņēmumi: Google (Google Inc., kas atrodas ASV), Facebook (Facebook Inc., kas atrodas ASV), Twitter (Twitter Inc., kas atrodas ASV). Attiecībā uz informāciju par lietotāja preferencēm, ko apkopo Google reklāmas tīkls, lietotājs var apskatīt un rediģēt informāciju, kas iegūta, izmantojot sīkfailus, izmantojot šādu rīku: https://www.google.com/ads/preferences/. Lietotājs var atteikties no sīkfailiem, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, taču jāņem vērā, ka šādā gadījumā
var nebūt iespējams izmantot
visas tīmekļa vietnes funkcijas. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka Google apstrādā jūsu datus iepriekš izklāstītajā veidā un iepriekš minētajiem mērķiem. Lietotājs var nepieļaut, ka Google
reģistrē sīkfailu
savāktos datus par tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas atrodas šādā adresē: Lai deaktivizētu sīkfailus, kas tiek izmantoti atkārtotajam mārketingam Google konta iestatījumos, dodieties uz: https:
//tools.google.com/dlpage/gaoptout: https://adssettings.google.com
 Lai atteiktos no personalizētās reklāmas, jums tas ir jādara globāli savā kontā sadaļā Reklāmu iestatījumi: https://www.google.com/settings/ads Lai atteiktos no trešo pušu sīkdatņu izmantošanas personalizētas reklāmas rādīšanai. Vienkārši dodieties uz www.aboutads.info un veiciet attiecīgos iestatījumus: http://www.aboutads.info/choices/. Ja jūs interesē sīkāka informācija par datu apstrādi Google reklāmās, lūdzu, skatiet Google privātuma politiku: https://policies.google.com/privacy. Informācija par to, kā Google izmanto datus, kas iegūti, izmantojot mūsu partneru vietnes un lietojumprogrammas: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
. Informācija par datu drošību Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Lietotāju tiesības

Jebkuru doto piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukšana neietekmē pirms tās atsaukšanas veiktās apstrādes likumību. Sabiedrība lūdz jūs atsaukt savu piekrišanu, rakstveidā nosūtot to Knauf Insulation CZ. Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, vai elektroniski uz adresi [email protected].

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam, par datu aizsardzību.

Ja jūsu personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu līgumu (gadījums, kas norādīts sadaļā "Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu datus?" a) apakšpunktā), jums ir tiesības uz datu pārnesamību, kas ietver tiesības saņemt datus un nosūtīt tos citam pārzinim vai, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai dati tiktu nosūtīti tieši citam pārzinim.

Gadījumā, kas minēts šā panta 2. punktā: "b), d) un e) apakšpunktā, jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi.

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai sniegtu jums elektroniskos pakalpojumus vai noslēgtu un izpildītu pārdošanas līgumus. Sabiedrības pieprasīto personas datu nesniegšanas sekas ir nespēja sniegt pakalpojumus elektroniski vai noslēgt pārdošanas līgumus.

Piekrišana sīkfailiem mārketinga nolūkos
Reklāmas sīkfailus izmantojam mēs vai mūsu partneri, lai parādītu jums atbilstošu saturu vai reklāmas mūsu vietnēs. Izmantojot šo informāciju, parasti nav iespējams tieši identificēt jūsu personu, jo tiek izmantota tikai anonimizēta
informācija. Ja jūs neatļaujat izmantot šīs sīkdatnes, jūs saņemsiet mazāk atbilstošu saturu un reklāmas, kas nav pielāgotas jūsu
interesēm. Sīkdatņu
pārvaldība - kā praktiski dot un atsaukt piekrišanu? Ja nevēlaties saņemt sīkfailus, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus. Mēs paredzam, ka autentifikācijas procesiem, drošībai, lietotāja preferenču uzturēšanai nepieciešamo sīkdatņu atspējošana var apgrūtināt, bet galējos gadījumos var padarīt neiespējamu tīmekļa vietņu lietošanu.
Lai pārvaldītu sīkfailu iestatījumus, lūdzu, izvēlieties izmantoto tīmekļa pārlūkprogrammu no turpmāk sniegtā saraksta un izpildiet norādījumus:

Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
 Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 Chrome - https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042
Firefox -
https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
 Opera - https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 Lai pārvaldītu iestatījumus mobilajās ierīcēs, izvēlieties savu ierīces sistēmu no tālāk minētā saraksta:
Android -
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 iOS - https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Jūsu datu drošība

Mūsu prioritāte ir jūsu datu drošība. Kā administrators mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošību.

Ar šo mēs jūs informējam, ka jūsu personas dati var tikt nosūtīti Knauf Insulation CZ. uzņēmējdarbības partneriem arī uz trešo valsti (t. i., valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Dati tiks pārsūtīti tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, un tikai uz valstīm, kas nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni vai kurās pārzinis nodrošina atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Jums ir tiesības saņemt uz trešo valsti nosūtīto personas datu kopiju - datu pieprasījumi ir jāiesniedz rakstiski uzņēmumam Knauf Insulation CZ. Bucharova 2641/14, 158 00 Prāga 5, vai elektroniski pa e-pastu [email protected].

Sazinieties ar

Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par mūsu konfidencialitātes politiku, lūdzu, sazinieties ar mums.