Pack it Smart!

By [email protected]
Septembris 25, 2023

Uzņēmumā Knauf Insulation mēs cenšamies samazināt oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu, un darboties saskaņā ar ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem (samazināt, atkārtoti izmantot, pārstrādāt) un piedāvāt produktus, kas palīdz veidot energoefektīvas ēkas.

Pack it Smart!

Uzņēmumā Knauf Insulation mēs cenšamies samazināt oglekļa dioksīda emisijas nospiedumu, un darboties saskaņā ar ilgtspējas un aprites ekonomikas principiem (samazināt, atkārtoti izmantot, pārstrādāt) un piedāvāt produktus, kas palīdz veidot energoefektīvas ēkas. Jaunais Knauf vates iepakojums ir vēl viens solis mūsu ietekmes uz vidi samazināšanā. Pack it Smart!

Pārstrāde ir būtiska aprites ekonomikai. Mūsu jaunais iepakojums padara pārstrādi vieglāku, lētāku un efektīvāku un palīdz mūsu klientiem ievērot jaunos pārstrādes noteikumus.

Ko mēs Knauf Insulation darām, lai darbotos saskaņā ar 3 x R - Reduce, Reuse, Recycle (Samazināt, Atkārtoti izmantot, Pārstrādāt)?

Reduce (Samazināt)

  • - Mūsu vates iepakojumā ir 30 % pārstrādātas plastmasas. Tas samazina plastmasas iepakojuma radīto oglekļa dioksīda emisiju par 25 %.
  • - Mūsu iepakojumā ir ne vairāk kā divas krāsas, un, ja iespējams, mēs ierobežojam tintes procentuālo daudzumu līdz 18% no iepakojuma.
  • - Mēs pastāvīgi strādājam pie tā, lai samazinātu iepakojuma svaru, nesamazinot tā spiedes izturību.
  • - Pēdējo 10 gadu laikā esam par 65 % samazinājuši plastmasas atkritumu daudzumu, kas tiek izmantots mūsu ražošanas un iepakošanas procesos.

Reuse  (Atkārtoti izmantot)

  • Mēs vēlamies nodrošināt 35% mūsu produktu pārvadāšanai izmantoto koka palešu savākšanu, remontu un atkārtotu izmantošanu. Esam uzsākuši izmēģinājuma programmas, lai atkārtoti izmantotu piegādes paletes no "Knauf Insulation" minerālvates rūpnīcām.

Recycle (Pārstrādāt)

  • - Mūsu iepakojums ir 100% pārstrādājams, to ir vieglāk un lētāk pārstrādāt.
  • - Mēs palielinām pārstrādātas plastmasas izmantošanu līdz 15-30%.

Pack it Smart!

Company news