Lēzeniem jumtiem


Galvenā informācija

Lēzeno jumtu siltumizolāciju var veikt vienā slānī vai divos slāņos sastāv veidojot to attiecīgi no apakšējā slāņa un augšējā slāņa. Virsējo slāni izvēlas atkarībā no jumta lietošanas mērķa un paredzētā jumta slodzes režīma.


Lēzenie jumti ar piekļuvi

Knauf Insulation minerālvates izolācijas materiāli lēzeniem jumtiem ar piekļuvi – fiziski lietojamiem, piemēram kā terasei, vai citiem mērķiem.


Lēzenie jumti bez piekļuves

Knauf Insulation minerālvates izolācijas materiāli lēzeniem jumtiem bez piekļuves – jumta funkcija, nav paredzēts citiem mērķiem.


Lēzenie, zaļie jumti

Knauf Insulation minerālvates izolācijas materiāli lēzeniem pamata jumtiem ar piekluvi un papildus segumu – zaļo zāles segumu (Knauf Insulation Urbanscape Green Roof). Jumta funkcija - paredzēts fiziskai lietošanai un dabai draudzīgajam, energoefektivajam zaļajam jumta klajam Urbanscape Green Roof.